Stikkord: sjølaksefiske

Hovedrevisjon av fiskeforskriftene for sjø- og elvefiske – Miljødirektoratet foreslår omfattende kutt i sjøfisket nær kalkede elver

    I et brev fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) sendt i desember 2019 ber departementet om at Miljødirektoratet vurderer å ikke åpne for sjølaksefiske i områder hvor samfunnet har brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og gyrobekjempelse. I forsurede vassdrag er kontinuerlig kalking ofte en forutsetning for tilstedeværelse av laks, heter… Read more »