Hopp til hovedinnhold

Utvikling i Frafjordelva

Det pågår en dialog mellom fylkesmannen og grunneierne i øvre deler av Frafjordelva i Rogaland, der fylkesmannen har krevd bedre tilgang for allmenheten til fiske i dette kalkingsvassdraget. I vår har det vært en utvikling i saken, ved at grunneierne nå har åpnet for fiskekortsalg på to strekninger ovenfor Molaugvatnet.

Publisert

I nedre del av Frafjordelva har det i mange år vært kortsalg tilgjengelig for allmenheten, i det siste via nettstedet inatur. Tidligere var det også fiskekort på øvre strekning, ovenfor Molaugvatnet, på det såkalte Kommedalsfisket. De siste åra har imidlertid fisket ovenfor vannet vært forbeholdt grunneierne selv. Det har derfor pågått en dialog mellom fylkesmannen og grunneierne i øvre deler av Frafjordelva i Rogaland, der fylkesmannen har krevd bedre tilgang for allmenheten til fiske i dette kalkingsvassdraget. I vår har det vært en utvikling i saken, ved at grunneierne nå har åpnet for fiske kortsalg på to strekninger.

De to sonene som åpnes for kortsalg i øvre del er Molaug og Håland. Alle fiskekort i Frafjordelva på strekninger åpne for allmenheten selges via nettstedet inatur, se https://www.inatur.no/

Merket med:
Kalking