Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for sjøørreten

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) arrangerte i slutten av januar en egen konferanse om sjøørreten. Interessen var særdeles stor, og hele 320 (!) deltagere møtte fram i Trondheim for å få med seg konferansen som gikk over to dager.

Publisert

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) arrangerte i slutten av januar en egen konferanse om sjøørreten. Interessen var særdeles stor, og hele 320 (!) deltagere møtte fram i Trondheim for å få med seg konferansen som gikk over to dager.

Vi ble nesten overrasket av den store interessen for denne konferansen sier Vidar Wennevik, ett av medlemmene i Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning som sto som arrangør av konferansen. Men i fjor arrangerte vi jo en laksekonferanse på norsk, også med stor deltakelse, og vi forsto at vi med foredrag på norsk holdt på et forståelig språk kunne nå ut til et langt større publikum enn man vanligvis når fram til med slike konferanser. Vi synes det er gledelig at resultatene av forskningen som utføres på laksefisk kan formidles til et så stort og interessert publikum bestående av fiskere, forvaltere, elveeiere og andre interesserte. Bredden i forskningen imponerte, ikke minst fordi mye av forskningen på sjøaure gjennomføres med begrenset tilgang til forskningsmidler sier Wennevik. Det er som oftest laksen som får oppmerksomheten og pengene.

Vi i VRL er også glade for at vi lykkes i vår målsetning om å få fram at det er mange dyktige kvinner som forsker på laksefisk, selv om man kan få inntrykk av at dette miljøet er ganske mannsdominert. Det var også flott å se de mange unge lovende studentene som presenterte interessante foredrag. Miljødirektoratet bidro til dette gjennom å sponse deltakeravgiften for studentene.

 

Hele 320 deltagere fikk med seg to dager med forskning knyttet til sjøauren på Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings konferanse i Trondheim i januar. Foto: Vegard Veberg, Jakt & Fiske.

Merket med:
Andre tema