Hopp til hovedinnhold

Pukkellaksen tilbake for fullt!

Pukkellaksen er jo et tema som opptar mange langs elvene våre, særlig siden «invasjonen» i 2017. Siden denne arten har en toårs livssyklus var mange spente på hvordan det står til med innsiget i år.

Publisert

Pukkellaksen er jo et tema som opptar mange langs elvene våre, særlig siden «invasjonen» i 2017, og pga toårs syklusen er mange spente på hvordan det står til med innsiget i år. Vil derfor gjerne lage en sak på pukkellaksen nå, og det er derfor topp at du kan bidra med informasjon her!

 

Prøver meg derfor med noen spørsmål:

Hvordan vil du anslå mengde pukkellaks til Norge i år sammenliknet med i 2017?

Totalt så ser årets pukkellakssesong til å være i samme størrelsesorden som i 2017.

 

Hvordan mener du spredningen er geografisk i år sammenliknet med 2017?
Som i 2017 er det i år fanget pukkellaks i hele Norge, fra Grense Jakobselv i nord-øst til Glomma i sør-øst, men fangstene av pukkellaks i Sør-Norge er ganske mye lavere i år. Mesteparten av pukkellaksen er fanget i Troms og Finnmark.

 

Er det registrert like mye pukkellaks i våre naboland som Danmark, Skottland osv. som i 2017?

Så vidt jeg vet er det i år fanget færre pukkellaks i Storbritannia og Irland enn i 2017. Men fangstene rapporteres fortsatt til å være høyere noen gang før 2017. Det rapporteres fortsatt om fangster på Island, men ingen lenger sør for Norge (Danmark, Tyskland, Frankrike).

 

Vellykka gyting?

Det ble jo registrert vellykka gyting og påfølgende våryngel mange steder etter 2017-innsiget. Tror du at dette kan ha medført at vi har fått nye bestander i norske elver der det ikke var bestander av pukkellaks før? (antar at vi må kunne si at det fra før fantes en del norske bestander i Finnmark).

 

Dette er vanskelig å svare på. Selv om det antas å være norske bestander i Finnmark, noe som også trolig stemmer, så har vi per dags dato ingen genetiske analyser som kan vise til at gyting i norske elver gir opphav til avkom som overlever og senere returnerer til samme elv eller område.  De store elvene i Nord-vest Russland er nok fortsatt den største pukkellakskilden, men det vi ser fra 2017 og i år er jo en utvidelse av pukkellaksens utbredelsesområde i Nord-Atlanteren. Så hvis dette mønsteret fortsetter så øker i alle fall sannsynligheten for at pukkellaksen etablerer seg utenfor Finnmark.

 

I mindre elver er det til en viss grad mulig å ta ut mesteparten av pukkellaksen før den får gytt, særlig vha dykkere og harpunering. Men i de større elvene (som ofte er de viktigste for atlantisk laks også) vil jo dette være tilnærmet umulig, i elver som Namsen, Gaula etc. Har du noen tanker om hva vi kan forvente her? Vet f.eks at det er fanget mye pukkellaks i Driva, som jo er ei stor elv.

Flott llaks med liten hund
Stor villaks med liten hund!

Merket med:
Andre tema