Hopp til hovedinnhold

Nasjonal innsjøundersøkelse – i 1000 sjøer

Høsten 2019 ble forsuring og eutrofiering undersøkt i 1000 innsjøer. Norsk institutt for vannforskning gjennomførte undersøkelsene på oppdrag av Miljødirektoratet. Hovedresultatet var at man fant en markant reduksjon i forsuringspåvirkning siden den forrige nasjonale innsjøundersøkelsen i 1995. Det har resultert i økt pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og reduksjon i potensielt giftig aluminium.

Publisert

Høsten 2019 ble forsuring og eutrofiering undersøkt i 1000 innsjøer. Vannprøver ble tatt i løpet av september og oktober, og da mange av innsjøene er lite tilgjengelige fjellsjøer ble de fleste av prøvene tatt ved hjelp av helikoptertransport. Det var Norsk institutt for vannforskning som gjennomførte undersøkelsene på oppdrag av Miljødirektoratet. Hovedresultatet var at man fant en markant reduksjon i forsuringspåvirkning siden den forrige nasjonale innsjøundersøkelsen i 1995. Det har resultert i økt pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og reduksjon i potensielt giftig aluminium. Les hele rapporten på https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/desember-2020/nasjonal-innsjoundersokelse-2019/

Merket med:
Sur nedbør