Kutt i kalkingsbevilgningene for 2021

Det er nå klart, etter behandlingen av revidert statsbudsjett på Stortinget i vår, at det blir et betydelig kutt i kalkingsbevilgningene for 2021. Kuttet er på nær 12 millioner kroner.Kuttet gjør det vanskelig å få realisert eventuelle nye anbefalte kalkingstiltak, optimaliseringstiltak og FoU-prosjekter som en i dag gir en klar faglig anbefaling om å gjennomføre.

Kalkdoserer Lyseelva

Kalkdoserer Lyseelva